Pokyny pro návštěvy DpS Borohrádek od 9. 7. 2021

09. 07. 2021

Návštěvy od 1.7.2021 již nebudou testovány!!!!!!!!


Pozor - od 9.7.2021 změna - osoby po aplikaci pouze první dávky očkování musí doložit negativní test. Aplikace pouze první dávky již není dostačující pro uskutečnění návštěvy. 

Návštěva musí splňovat níže uvedené podmínky!!! - prosíme doložit potvrzení a přinést předvyplněné čestné prohlášení. 

Pouze na objednání!!!!:

Zámeček: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 920 665 pouze v době od 13,00 do 14,00 hodin.

1. a 2. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 320 pouze v době od 13,00 do 14,00.

3. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 321 pouze v době od 13,00 do 14,00.

Návštěvy budou probíhat v čase od 9,00 – 17,00 hodin. Vždy pouze jedna návštěva v jednom patře.

Návštěva může být dvoučlenná a bude na vyhrazeném místě.

Samotná návštěva bude v trvání 1 hodiny. Prosím respektujte tento čas!!!

Návštěvy budou umožněny bez provedení testu těmto osobám:

-       osoby, které absolvovaly nejpozději 7 dní před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

-          osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

-     osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. V případě jednodávkového schématu očkování je nutný také odstup 14 dní od aplikace. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

Návštěva se přihlásí zazvoněním na zvonek na příslušné oddělení a vyčká příchodu zaměstnance. Návštěvy jdoucí na Zámeček se ohlásí zvonkem u vstupu na Zámeček, poté přejdou k hlavnímu vstupu do Nové budovy a zde vyčkají příchodu zaměstnance. Při vstupu do budovy bude návštěvě změřena tělesná teplota, použije dezinfekci na ruce a podepíše čestné prohlášení.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tyto ochranné pomůcky si musí návštěva zajistit před příchodem.