Pokyny pro návštěvy DpS Borohrádek od 3. 3. 2021

02. 03. 2021

Od 3. 3. 2021 jsou opět možné návštěvy v Nové budově domova.

V budově Zámeček budou návštěvy umožněny od 8. 3. 2021.


 

Pouze na objednání!!!!:

Zámeček: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 920 665 pouze v době od 13,00 do 14,00 hodin.

1. a 2. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 320 pouze v době od 13,00 do 14,00.

3. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 321 pouze v době od 13,00 do 14,00.

Návštěvy budou probíhat pouze v pracovních dnech v čase od 9,00 – 16,00 hodin. Vždy pouze jedna návštěva v jednom patře.

Návštěva může být dvoučlenná a bude na vyhrazeném místě.

Samotná návštěva bude v trvání 1 hodiny, do které spadá i minimálně 10 minut na vyhodnocení testu. Prosím respektujte tento čas!!!

Návštěvy budou umožněny bez provedení testu těmto osobám:

-          osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem,

-          osoby, které absolvovaly nejpozději 5 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

-         osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
-          osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dnů. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

Ostatním bude proveden POC test na přítomnost antigenu zdravotní sestrou. O průběhu provedení testu budete informováni při telefonickém objednání na návštěvu.

Návštěva se přihlásí zazvoněním na zvonek na příslušné oddělení a vyčká příchodu zaměstnance. Návštěvy jdoucí na Zámeček se ohlásí zvonkem u vstupu na Zámeček, poté přejdou k hlavnímu vstupu do Nové budovy a zde vyčkají příchodu zaměstnance. Při vstupu do budovy bude návštěvě změřena tělesná teplota, použije dezinfekci na ruce a podepíše čestné prohlášení.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tyto ochranné pomůcky si musí návštěva zajistit před příchodem.