Pokyny pro návštěvy DpS Borohrádek od 1. 6. 2021

01. 06. 2021

Návštěvy budou testovány pouze ve všední dny.

Pokud bude návštěva o víkendu, musí splňovat níže uvedené podmínky!!! - prosíme doložit potvrzení a přinést předvyplněné čestné prohlášení.


 

Pouze na objednání!!!!:

Zámeček: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 920 665 pouze v době od 13,00 do 14,00 hodin.

1. a 2. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 320 pouze v době od 13,00 do 14,00.

3. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 321 pouze v době od 13,00 do 14,00.

Návštěvy budou probíhat v čase od 9,00 – 16,00 hodin. Vždy pouze jedna návštěva v jednom patře.

Návštěva může být dvoučlenná a bude na vyhrazeném místě.

Samotná návštěva bude v trvání 1 hodiny, do které spadá i minimálně 10 minut na vyhodnocení testu. Prosím respektujte tento čas!!!

Návštěvy budou umožněny bez provedení testu těmto osobám:

-       osoby, které absolvovaly nejpozději 5 dní před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

-          osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

-     osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky schématu uplynulo nejméně 22 dní. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

Ostatním bude proveden POC test na přítomnost antigenu zdravotní sestrou. O průběhu provedení testu budete informováni při telefonickém objednání na návštěvu.

Návštěva se přihlásí zazvoněním na zvonek na příslušné oddělení a vyčká příchodu zaměstnance. Návštěvy jdoucí na Zámeček se ohlásí zvonkem u vstupu na Zámeček, poté přejdou k hlavnímu vstupu do Nové budovy a zde vyčkají příchodu zaměstnance. Při vstupu do budovy bude návštěvě změřena tělesná teplota, použije dezinfekci na ruce a podepíše čestné prohlášení.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tyto ochranné pomůcky si musí návštěva zajistit před příchodem.