Pokyny pro návštěvy DpS Borohrádek od 22. 11. 2021

22. 11. 2021

Od pondělí 22.11.2021 mohou na návštěvu pouze blízcí s ukončeným očkováním  nebo s potvrzením o prodělání nemoci. 

Návštěvy klientů u blízkých a příbuzných jsou až do odvolání  zrušeny!!!        


Pokud jste nachlazeni, nevstupujte, prosím, do budovy. Návštěvu si přeobjednejte. Buďte ohleduplní ke zdraví našich klientů!!!
 

Návštěva musí splňovat níže uvedené podmínky!!! - prosíme doložit potvrzení a přinést předvyplněné čestné prohlášení.

Pokud někdo během návštěvy nebude mít respirátor, může být ze zařízení vykázán!!! Buďte zodpovědní a chraňte svoje blízké!!!

Pouze na objednání!!!!:

Zámeček: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 920 665 pouze v době od 13,00 do 14,00 hodin.

1. a 2. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 320 pouze v době od 13,00 do 14,00.

3. patro: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 727 891 321 pouze v době od 13,00 do 14,00.

Návštěvy budou probíhat v čase od 9,00 – 17,00 hodin. Vždy pouze jedna návštěva v jednom patře.

Návštěva může být dvoučlenná a bude na vyhrazeném místě.

Samotná návštěva bude v trvání 1 hodiny. Prosím respektujte tento čas!!!

Návštěvy budou umožněny těmto osobám:

-          osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

-     osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. V případě jednodávkového schématu očkování je nutný také odstup 14 dní od aplikace. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

Návštěva se přihlásí zazvoněním na zvonek na příslušné oddělení a vyčká příchodu zaměstnance. Návštěvy jdoucí na Zámeček se ohlásí zvonkem u vstupu na Zámeček, poté přejdou k hlavnímu vstupu do Nové budovy a zde vyčkají příchodu zaměstnance. Při vstupu do budovy bude návštěvě změřena tělesná teplota, použije dezinfekci na ruce a podepíše čestné prohlášení.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tyto ochranné pomůcky si musí návštěva zajistit před příchodem.