Pokyny pro návštěvy DZR Albrechtice nad Orlicí 22. 2. 2021

12. 02. 2021

Návštěvy jsou prozatím nadále testovány!!!

Pouze na objednání!!!!:

Domky: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 734 313 711 pouze v době od 13,00 – 14,00 hodin.

Hlavní budova: Paní Tichá na tel. čísle 724 510 807 ve všední dny od 9,00 - 14,00.

Návštěvy budou probíhat pouze v pracovních dnech (s výjimkou vánočních svátků) v čase od 9,00 – 16,00 hodin. Vždy pouze jedna návštěva v areálu Domků, v hlavní budově jedna návštěva v jednom patře.

Návštěva může být dvoučlenná a bude na vyhrazeném místě.

Samotná návštěva bude v trvání 1hodiny, do které spadá i minimálně 10minut vyhodnocení testu. Prosím respektujte tento čas!!!

Návštěvy budou umožněny těmto osobám:

-       osoby, které absolvovaly nejpozději 5 dní před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

-          osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

-     osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dnů. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

Návštěva se přihlásí na hlavní budově zvonkem na vstupních dveřích a vyčká příchodu zaměstnance. Při vstupu do budovy bude návštěvě změřena tělesná teplota, použije dezinfekci na ruce a podepíše čestné prohlášení.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tyto ochranné pomůcky si musí návštěva zajistit před příchodem.