Pokyny pro návštěvy DZR Albrechtice nad Orlicí od 22. 11. 2021

22. 11. 2021

Od pondělí 22.11.2021 mohou na návštěvu pouze blízcí s ukončeným očkováním  nebo s potvrzením o prodělání nemoci. 

Klienti nebudou opouštět areál domova a také návštěvy klientů u blízkých a příbuzných jsou až do odvolání  zrušeny!!!        


Pokud jste nachlazeni, nevstupujte, prosím, do budovy. Návštěvu si přeobjednejte. Buďte ohleduplní ke zdraví našich klientů!!!
 

Návštěva musí splňovat níže uvedené podmínky!!! - prosíme doložit potvrzení.

Pokud někdo během návštěvy nebude mít respirátor, může být ze zařízení vykázán!!! Buďte zodpovědní a chraňte svoje blízké!!!

Pouze na objednání!!!!:

Domky: Návštěvu je možné rezervovat na tel. čísle: 734 313 711 pouze v době od 13,00 – 14,00 hodin.

Hlavní budova: Paní Tichá na tel. čísle 724 510 807,  paní Davidová na tel. čísle 734 313 712 ve všední dny od 9,00 - 14,00.                      

Návštěvy budou probíhat v čase od 9,00 – 17,00 hodin. Vždy pouze jedna návštěva v areálu Domků, v hlavní budově jedna návštěva v jednom patře.

Návštěva může být dvoučlenná a bude na vyhrazeném místě.

Samotná návštěva bude v trvání 1hodiny. Prosím respektujte tento čas!!!

Návštěvy budou umožněny těmto osobám:

-          osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

-     osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. V případě jednodávkového schématu očkování je nutný také odstup 14 dní od aplikace. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.
 

Návštěva se přihlásí na hlavní budově nebo na Domkách zvonkem na vstupních dveřích a vyčká příchodu zaměstnance. Při vstupu do budovy bude návštěvě změřena tělesná teplota, použije dezinfekci na ruce.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tyto ochranné pomůcky si musí návštěva zajistit před příchodem.