Poděkování

01. 04. 2021 v 12:27 hodin
Poděkování Albrechtickým
Děkujeme všem Albrechtickým za milé velikonoční překvapení v podobě spousty dobrot. Velké díky patří všem, kdo něco upekli, paní ředitelce, učitelům, nepedagogickým pracovníkům. Jsme rádi, že na nás myslíte.
top