Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je každý, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Rádi přivítáme v našem domově dobrovolníky, kteří chtějí věnovat část svého času, energie a schopností druhým. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout.

Rádi přivítáme nové dobrovolníky

Rádi přivítáme v našem domově dobrovolníky, kteří chtějí věnovat část svého času, energie a schopností druhým. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout.

Kontaktní osoba

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Marcela Davidová
top