Jak požádat o službu

Postup při žádosti o službu

01

Před nástupem

Žádost o přijetí do Domovů na Orlici se podává na předepsaném tiskopise, jehož nedílnou součástí je i formulář vyjádření lékaře. K těmto formulářům je potřeba doložit zprávu neurologa nebo psychiatra, kde je potvrzena Alzheimerova demence. Oba tiskopisy jsou k dispozici v kanceláři sociální pracovnice, nebo na těchto stránkách. Vyplněnou a zájemcem podepsanou žádost spolu s vyjádřením lékaře je třeba doručit buď osobně nebo poštou na adresu: Domovy na Orlici, 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí nebo Domovy na Orlici, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek.

Kontaktní osobou pro podávání žádostí a jednání se zájemcem o službu je Lucie Hejduková, telefon: 604 946 377, e-mail: hejdukova@domovynaorlici.cz. 
02

Pobyt klienta

Při nástupu do našeho zařízení bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče.

03

Při nástupu nutné mít s sebou

  • občanský průkaz
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • doklad o výši příspěvku na péči
  • hygienické potřeby a šatstvo a prádlo dle toho, co je senior zvyklý nosit (bližší informace podáme v rámci jednání před nástupem)

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
15. 01. 2024 Ceník poskytovaných služeb od 1.2.2024 .pdf 206 kB Stáhnout
05. 01. 2024 Žádost o přijetí .pdf 116 kB Stáhnout
01. 01. 2021 Vyjádření lékaře .pdf 99 kB Stáhnout
01. 01. 2021 Co k nástupu .pdf 152 kB Stáhnout
Pokud to zdravotní stav žadatele dovolí, uvítáme, pokud si spolu s rodinou nebo jinou blízkou osobou přijede prohlédnout prostředí, do kterého přichází. Stejně tak budeme rádi, pokud se, v případě nepříznivého zdravotního stavu žadatele, přijedou podívat alespoň jeho příbuzní a blízcí. Do našeho zařízení si mohou klienti ze svého domova vzít jim milé a domov připomínající věci. Doporučujeme však předběžnou domluvu s pracovníky. Při nástupu se donesené věci zapisují do šatního lístku. Jakoukoliv změnu (přinesení nebo odnesení oblečení) je třeba oznámit na příslušné sesterně. Budeme rádi, když nástup nového klienta bude probíhat v pracovní den v dopoledních hodinách.

Návštěvy u klienta nejsou nijak omezeny. Nedoporučujeme pouze návštěvy v době osobní hygieny a jídel klientů. Je samozřejmě možné, aby klienti nějakou dobu trávili v rodinném prostředí. Předplacená částka za pobyt a stravu je pak klientovi vrácena formou vratky na pobyt mimo zařízení.

Prosíme příbuzné klientů, aby vždy a včas nahlásili kontaktní telefonní čísla a adresy (i jejich případné změny), abychom je byli schopni informovat o změně zdravotního stavu klienta nebo o dalších situacích, které je třeba řešit v součinnosti s rodinou.
top