Areál Borohrádek

Poslání

Posláním DZR Borohrádek je poskytování péče seniorům s Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kvalitní individuálně zaměřené služby, které vedou k podpoře důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti. 

Služba je určena klientům od 65 let s Alzheimerovou demencí.

Kapacita domova pro seniory je 129 míst.

Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu.

Cílová skupina

Náš domov poskytuje odbornou péči pouze klientům od 65 let s Alzheimerovou demencí, která je potvrzena odborným lékařem (neurologem nebo psychiatrem). Žadatel musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně je prokázána vazba na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké, žil zde dlouhou dobu a pod.).

 

Službu nemůžeme poskytnout osobám

 • s akutním infekčním onemocněním.

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.

 • s akutní závislostí na návykových látkách.
 • s jinou psychiatrickou diagnózou.
 • osobám nekomunikujícím v českém nebo slovenském jazyce.

Zásady, kterými se řídíme

 • Zaměření na klienta (individuální přístup)
 • Otevřenost a transparentnost (spolupráce a jasná koncepce)
 • Kvalita a odbornost (kvalifikace a další vzdělávání)
 • Zachování důstojnosti klientů
 • Bezpečnost (plány rizik, stabilita služby)
 • Týmová spolupráce

Naše vize

 • Poskytujeme kvalitní a odborně zaměřené služby
 • Respektujeme individuální potřeby klientů
 • V organizaci pracuje dostatek kvalifikovaných spokojených a motivovaných zaměstnanců
 • Máme dobré vztahy s okolím, jsme otevření, spolupracující a transparentní

Dlouhodobé cíle

 • Zajistit ekonomickou stabilitu organizace
 • Zajistit dostatek kvalifikovaných, motivovaných  spokojených pracovníků
 • Zajistit si poskytováním odborných, bezpečných, kvalitních a individuálně zaměřených služeb trvalý zájem klientů
 • Dále rozvíjet vztahy s rodinami klientů, spolupracujícími službami a veřejností

Služby nabízené v DZR Borohrádek

top