Historie a současnost

Spojení organizací

Dne 1. 1. 2021 došlo ke sloučení dvou zařízení – Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí a Domova důchodců Borohrádek -  a vznikla nová organizace Domovy na Orlici, která bude pečovat o seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 

Od 1. 1. 2024 je v obou areálech Domovů na Orlici poskytována péče klientům s Alzheimerovou demencí.

Historie domova Albrechtice nad Orlicí

Počátky v Albrechticích již v roce 1913

Po skončení války jako chudobinec

V roce 1990 přejmenování na domov důchodců

Následovalo mnoho stavebních úprav

V roce 2002 vzniká ošetřovatelská jednotka

Nová stavba DZR Domky Albrechtice

Sloučení domovů

Historie domova Borohrádek

Vznik "Zámečku" v Borohrádku

Rozšíření kapacity

Sloučení domovů

Nová stavba DZR Domky Borohrádek

top